BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 2 z 7  > >>

    05.02.2019 r. - 12:33:53

 

    05.02.2019 r. - 08:18:58

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

Usługi:

 • Gastronomia
 • Montaż - demontaż z krawiectwem
 • Sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych
 • Rękodzieło i renowacja mebli
 • Usługi pralnicze
    06.09.2018 r. - 10:50:40

KURATORIUM  OŚWIATY  W  SZCZECINIE

 • ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • tel. 91 44 27 500, fax 91 44 27 508
 • www.kuratorium.szczecin.pl
 • e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję pt. „Zaburzenia neurorozwojowe – o co w tym chodzi? Jak diagnozować? Jak pomóc sobie i dziecku?”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, Rodzice, Studenci kierunków pedagogicznych wyższych uczelni województwa zachodniopomorskiego!

W imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zapraszamy  na Konferencję pt. „Zaburzenia neurorozwojowe – o co w tym chodzi? Jak diagnozować? Jak pomóc sobie i dziecku?”, która odbędzie się 3 października 2018 r. o godz.11.00 w Aulii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie.

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Czym są zaburzenia neurorozwojowe?
 • Jakie błędy popełniamy w podejściu do osób z zaburzeniami neurorozwojowymi?
 • Jak konkretnie radzić sobie z osobami z wybranymi zaburzeniami neurorozwojowymi takimi jak: zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (z przewagą nieuwagi, z przewagą nadaktywności, postać złożona, uszczegółowienie ciężkości zaburzenia)
  specyficzne zaburzenia uczenia się (z upośledzeniem umiejętności czytania, pisania, liczenia; uszczegółowienie ciężkości).
 • Postrzeganie świata przez człowieka.
 • Postrzeganie świata przez dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi.
 • Trudności i jak im zaradzić, żeby samemu nie zwariować.
 • Podejście rodziców, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, rówieśników.

Prelegentem spotkania będzie Monika Juszka, pedagog specjalny, bioetyk.

Od 2004 r. pedagog specjalny (rewalidacyjny), ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 18 lat doświadczenia pracy w przedszkolach i szkołach w Polsce i we Włoszech jako nauczyciel wspomagający, pedagog rewalidacyjny. Przez dwa lata odpowiedzialna za praktyki studenckie na UKSW w  Warszawie, w latach 2007 – 2011 metodyk pedagogiki specjalnej i etyki w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Pile.

W 2007 roku ukończyła uczelnię Bobolanum w Warszawie, w 2010 otrzymała licencjat z bioetyki, ukończyła  Papieski Uniwersytet Urbaniana  w Rzymie,  w 2012 ukończone studia doktoranckie z bioetyki na Bobolanum w Warszawie.

Lektorka i tłumaczka języka włoskiego (od 2015 roku) i hiszpańskiego (od 2017 roku).

Celem konferencji jest przede wszystkim przedstawienie Państwu dobrych, sprawdzonych, efektywnych metod pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz współpracy wszystkich osób zaangażowanych w ich prawidłowe funkcjonowanie zarówno w środowisku szkolnym jak w  społeczeństwie.

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać wyłącznie poprzez załączony na stronie kuratorium formularz elektroniczny. Liczy się kolejność zgłoszeń.

    13.06.2018 r. - 11:26:59

Ważne: to nie jest nauczanie indywidualne!

Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie (jeden na jeden z nauczycielem) lub w małej grupie liczącej maksymalnie 5 uczestników. 

Na pozostałe lekcje dziecko powinno uczęszczać razem ze swoją klasą. Przydzielenie indywidualnych lekcji w ramach kształcenia specjalnego nie zwalnia też szkoły z konieczności zatrudnienia dodatkowej osoby w przypadku ucznia z autyzmem, ZA lub niepełnosprawnością sprzężoną, który uczy się w klasie masowej.

Na podstawie wielospecjalistycznej oceny i IPET-u

Decyzja o przyznaniu zajęć indywidualnych/ w małej grupie może zapaść w szkole/ przedszkolu (bez udziału poradni). Potrzeba ich zorganizowania powinna wynikać z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, którą przygotowuje szkoła i która jest podstawą do tworzenia i ewaluacji IPET. Przypominamy, że rodzice mają prawo uczestniczyć w tworzeniu i ewaluacji zarówno samej oceny jak i Programu. Warto więc zadbać, aby w ocenie znalazły się zgodne z prawdą informacje dotyczące trudności w funkcjonowaniu w grupie przez wiele godzin i korzyści płynących z lekcji jeden na jeden z nauczycielem.

Podstawa prawna: par. 6 ust.1 pkt 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

    28.02.2018 r. - 12:42:22

    15.02.2018 r. - 13:24:09


<< <  Strona 2 z 7  > >>