BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 2 z 10  > >>

    24.12.2020 r. - 09:59:55

Życzenia

    05.11.2020 r. - 07:20:47

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu nadal (i mamy nadzieję, że tak pozostanie) pracuje w trybie stacjonarnym. Diagnozy i terapie odbywają się na bieżąco zgodnie z tym, jak zostały wcześniej zaplanowane. Niemniej jednak w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne dotrzymywanie się procedur bezpieczeństwa (maseczki, dystans itp). W przypadku jakiejkolwiek choroby lub złego samopoczucia dziecka (ucznia, opiekuna) prosimy o telefon i przełożenie wizyty.

Podobnie - przed każdą wizytą prosimy o telefon (67 387 16 29) i upewnienie się, że pracownik poradni jest w pracy i będzie mógł przeprowadzić zaplanowane zadanie (niestety sytuacja epidemiczna dotyczy również nas), a nie chcemy narażać Państwa na niepotrzebne wyjścia czy wyjazdy.

Pozdrawiamy, życzymy przede wszystkim zdrowia, a nam wszystkim jak najszybciej powrotu do normalności!

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    15.09.2020 r. - 10:39:36

Nauczanie domowe 2020/2021

W aktualnym stanie prawnym nie stosuje się przepisów dotyczących dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację, w roku szkolnym 2020/2021, obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą - opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna organizacji nauczania domowego od 1 września 2020r. w roku szkolnym 2020/2021:

 • Dz. U. z 14 sierpnia 2020 r. Poz. 1394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

pkt. 15) po § 13a dodaje się § 13b i § 13c w brzmieniu:

 • ppkt. 5. W roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów: ustęp 1) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • Art. 37 Prawa oświatowego - realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie domowe)

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    08.09.2020 r. - 12:24:38

4 września 2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał dwa rozporządzenia:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dotyczy uczniów klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem).

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia te nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami. Z wnioskiem w tej sprawie muszą zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń.

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci imłodzieży

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    30.04.2020 r. - 12:09:24

Szanowni Państwo!

W dniu wczorajszym MEN wydał komunikat odnośnie powrotu poradni psychologiczno-pedagogicznej do bezpośredniej pracy - od 6 maja 2020 roku.

Informujemy Państwa, że aktualnie naszym priorytetem będą diagnozy przeprowadzane w związku z orzecznictwem, odroczeniem lub przyśpieszeniem obowiązku szkolnego - tak, aby zabezpieczyć funkcjonowanie Państwa dzieci w szkołach (placówkach) w nowym roku szkolnym.

Wszystkie przełożone spotkania diagnostyczne będą sukcesywnie realizowane. Prosimy dowiadywać się bezpośrednio lub czekać na informację z poradni.

Ogromna prośba do Państwa: dla Waszego i naszego bezpieczeństwa - w przypadku choroby, przeziębienia, kaszlu, temperatury, objawów grypopodobnych prosimy o informację telefoniczną i bezwzględne przesunięcie terminu badań na inny termin.

Z wyrazami szacunku

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    26.04.2020 r. - 09:03:08

Informujemy, do 24.05.2020 włącznie PP-P w Wałczu pracuje wyłącznie zdalnie. Kontakt z pracownikami poradni w Wałczu możliwy jest codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 za pomocą poczty elektronicznej. Lub telefonicznie: 67387 16 29.

Kontakt z dyrektorem: pppwalcz@o2.pl (kontakt telefoniczny 67 387 16 29).

 • Mirosława Ustrzycka psycholog - MUpppWalcz@gmail.com
 • Beata Kukawka logopeda - BKpppWalcz@gmail.com
 • Alicja Pastusiak pedagog - APpppWalcz@gmail.com
 • Miłosz Wnuk psycholog - MWpppWalcz@gmail.com
 • Agnieszka Olędzka psycholog - AOpppWalcz@gmail.com
 • Anna Dyczko psycholog - ADpppWalcz@gmail.com
 • Aleksandra Jabłońska logopeda/pedagog - AJpppWalcz@gmail.com
 • Aleksandra Sikorska pedagog - ASpppWalcz@gmail.com
 • Agnieszka Kubryń-Pierzak logopeda - AKPpppWalcz@gmail.com
 • Lilla Gąsiorowska sekretariat - LGpppWalcz@gmail.com

Uważajcie Państwo na siebie!

M. Syrnyk

Dyrektor PP-P w Wałczu


<< <  Strona 2 z 10  > >>