BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 2 z 11  > >>

    28.07.2021 - 7:56:37 AM

PPP Wałcz

    24.05.2021 - 12:46:11 PM

Nauczyciele i dyrektorzy szkół wszystkich typów w powiecie wałeckim!

Informujemy Państwa, iż w terminie od 24.05.2021 do 28.05.2021 roku w Państwa szkołach odbywać się będą zajęcia z uczniami, których nadrzędnym celem jest reintegracja uczniów po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego.

Zajęcia odbędą się wg uzgodnionego z Wami harmonogramu  i będą uwzględniały diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły.

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    13.02.2021 - 3:30:30 PM

Przemoc to relacja między ludźmi, która opiera się na użyciu przeważającej siły. Utrudnia samoobronę z uwagi na wyraźną asymetrię sił – jedna ze stron ma przewagę nad drugą.

Według I. Pospiszyl przemoc to wszelkie akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji. Agresja natomiast, to zachowanie określonego rodzaju jednej osoby prowadzące do szkody psychicznej lub fizycznej drugiej osoby. Przemoc od agresji różni się właśnie przewagą sił jednej ze stron.

O przemocy mówimy nie tylko w sytuacji przekroczenia granic fizycznych. Akt ten przybiera różne formy. Poniżej opisane zostały poszczególne rodzaje przemocy.

Przemoc psychiczna oznacza poniżanie i ośmieszanie, manipulowanie dla własnych celów, wciąganie w konflikty, brak właściwego wsparcia, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę zainteresowania, uczuć czy szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, czyli kontrolowanie i zakazywanie bądź ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, stosowanie gróźb, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie)...

» Więcej «

 

PPP Wałcz

    12.02.2021 - 12:50:08 PM

PPP Wałcz

    13.01.2021 - 10:37:23 AM

Prośba o wypełnienie:

Ankieta dotyczy opinii o miejscu, w którym się żyje: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego”, który obejmuje m. i gm. CZŁOPA, m. i gm. MIROSŁAWIEC, m. i gm. TUCZNO, m. WAŁCZ, gm. WAŁCZ, powiat WAŁECKI.

» Link do ankiety

    11.01.2021 - 7:55:16 AM

Szanowni Państwo!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu wpiera uczniów, rodziców i nauczycieli także podczas ferii.

Zapewniamy możliwość kontaktu bezpośredniego oraz telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej. Adresy e-mail pracowników poradni są zamieszczone na naszej stronie.

  • Kontakt telefoniczny: 67 387 16 29

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu


<< <  Strona 2 z 11  > >>