BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Page 2 of 11  > >>

    25.11.2021

Jeżeli macie Państwo umówioną wizytę w poradni - bardzo prosimy o:

  • upewnienie się przed przyjściem, czy termin jest nadal aktualny (niestety, choroby dotykają także nas)

Telefon: 67 3871629

  • przełożenie wizyty w sytuacji wystąpienia u dziecka/ucznia objawów grypopodobnych,
  • przestrzeganie zasad i procedur związanych z przebywaniem w miejscach publicznych w czasie pandemii (maseczki, dystans, dezynfekcja rąk)

Dziękujemy i oczywiście życzymy dużo zdrowia!

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    20.09.2021

Witamy w nowym roku szkolnym!

Zapraszamy Państwa Dyrektorów, Pedagogów oraz osoby odpowiedzialne za pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach na spotkanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, w dniu:

  • 05.10.2021 roku, godz. 13.00 (sala konferencyjna PP-P w Wałczu, ul, Południowa 10 b, I piętro).

Tematyka spotkania:

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w roku szkolnym 2021/2022

Spotkanie poprowadzi: psycholog Mirosława Ustrzycka

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 30 września 2021 roku: e-mailem lub telefonicznie: pppwalcz@o2.pl; tel 67 3871629

Pozdrawiamy serdecznie

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    28.07.2021

PPP Wałcz

    24.05.2021

Nauczyciele i dyrektorzy szkół wszystkich typów w powiecie wałeckim!

Informujemy Państwa, iż w terminie od 24.05.2021 do 28.05.2021 roku w Państwa szkołach odbywać się będą zajęcia z uczniami, których nadrzędnym celem jest reintegracja uczniów po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego.

Zajęcia odbędą się wg uzgodnionego z Wami harmonogramu  i będą uwzględniały diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły.

M. Syrnyk
Dyrektor PP-P w Wałczu

    13.02.2021

Przemoc to relacja między ludźmi, która opiera się na użyciu przeważającej siły. Utrudnia samoobronę z uwagi na wyraźną asymetrię sił – jedna ze stron ma przewagę nad drugą.

Według I. Pospiszyl przemoc to wszelkie akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji. Agresja natomiast, to zachowanie określonego rodzaju jednej osoby prowadzące do szkody psychicznej lub fizycznej drugiej osoby. Przemoc od agresji różni się właśnie przewagą sił jednej ze stron.

O przemocy mówimy nie tylko w sytuacji przekroczenia granic fizycznych. Akt ten przybiera różne formy. Poniżej opisane zostały poszczególne rodzaje przemocy.

Przemoc psychiczna oznacza poniżanie i ośmieszanie, manipulowanie dla własnych celów, wciąganie w konflikty, brak właściwego wsparcia, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę zainteresowania, uczuć czy szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, czyli kontrolowanie i zakazywanie bądź ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, stosowanie gróźb, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie)...

» Więcej «

 

PPP Wałcz

    12.02.2021

PPP Wałcz


<< <  Page 2 of 11  > >>