BIP Poradni

Pytania i odpowiedzi

Poradnia WałczPrzede wszystkim dziękujemy Państwu za sformułowanie pytań. Poniżej przedstawiamy na nie odpowiedzi.

Mamy nadzieję, iż będą one dla Państwa pomocne i pomogą lepiej zrozumieć zarówno stanowisko poradni w niektórych kwestiach, jak też procedury, zasady i sposób wydawania opinii i orzeczeń.

Oprócz tego dołączamy także inne materiały, które - mamy taką nadzieję - pozwolą na lepsze zrozumienie pojęć stosowanych w poradnictwie, niektórych sformułowań, czy też zasad opiniowania i orzecznictwa.

Państwa pytania i wątpliwości zostały przez nas ujęte tak, jak zostały one sformułowane. W niektórych jedynie przypadkach (gdy zagadnienie zostało określone niezbyt precyzyjne lub dane pojęcie nie funkcjonuje) pozwoliliśmy sobie na zastosowanie cudzysłowu.

Dyrektor Marek Syrnyk

 

<< <  Strona 2 z 15  > >>

  Pytanie 2

Jak postępować i oceniać uczniów, którym w wyniku badań "rekwalifikowano" upośledzenie w stopniu lekkim?

Tak samo, jak i innych uczniów. Podstawa programowa dla uczniów szkół ogólnodostępnych, jak też i specjalnych (dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim) jest taka sama.

Z reguły jednak uczniowie ci (jeżeli na kolejnym etapie edukacyjnym nie otrzymują orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim) mają wydane dodatkowo opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych, a więc należy oprzeć się na tej opinii oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania, w którym placówka określiła zasady postępowania i oceniania uczniów z globalnym opóźnieniem rozwoju intelektualnego.


<< <  Strona 2 z 15  > >>