BIP Poradni

Pytania i odpowiedzi

Poradnia WałczPrzede wszystkim dziękujemy Państwu za sformułowanie pytań. Poniżej przedstawiamy na nie odpowiedzi.

Mamy nadzieję, iż będą one dla Państwa pomocne i pomogą lepiej zrozumieć zarówno stanowisko poradni w niektórych kwestiach, jak też procedury, zasady i sposób wydawania opinii i orzeczeń.

Oprócz tego dołączamy także inne materiały, które - mamy taką nadzieję - pozwolą na lepsze zrozumienie pojęć stosowanych w poradnictwie, niektórych sformułowań, czy też zasad opiniowania i orzecznictwa.

Państwa pytania i wątpliwości zostały przez nas ujęte tak, jak zostały one sformułowane. W niektórych jedynie przypadkach (gdy zagadnienie zostało określone niezbyt precyzyjne lub dane pojęcie nie funkcjonuje) pozwoliliśmy sobie na zastosowanie cudzysłowu.

Dyrektor Marek Syrnyk

 

<< <  Strona 3 z 15  > >>

  Pytanie 3

Jaką ofertę (oprócz badań i diagnozy) proponuje dla uczniów PPP w Wałczu, którym wydano opinię o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną?

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego oraz Statutem, poradnia (każda) pełni funkcję wspomagającą szkoły w oddziaływaniach psychoedukacyjnych. W żadnym wypadku natomiast nie zastępuje szkoły w spełnianiu tej funkcji - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 11 poz.114).

Zakres i rodzaj świadczonych usług przez poradnię, jest konsekwencją zapotrzebowania (szkół, placówek oświatowych, rodziców) - poradnia w dalszym ciągu jest "zasypywana" wnioskami o diagnozę, w związku z czym, ta właśnie forma pracy jest formą dominującą - aczkolwiek nie bezwzględnie dominującą.

Oferta dla uczniów:

  • zespół socjoterapeutyczny
  • zespół dla uczniów zdolnych (dwie grupy)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • terapia psychologiczna
  • terapia logopedyczna
  • zajęcia związane z wyborem zawodu i kształcenia
  • porady na podstawie badań
  • zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach

<< <  Strona 3 z 15  > >>