BIP Poradni

Słowo wstępne

Szanowni Państwo!

Dyrektor PPP Wałcz

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej. Pragniemy, by zawarte w niej informacje przyczyniły się do lepszego poznania specyfiki naszej pracy oraz wpłynęły na zacieśnienie kontaktów między poradnią a placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi oraz rodzicami – we wspólnych działaniach na rzecz dziecka.

Placówka nasza istnieje od 1967 roku, a więc już ponad 40 lat służymy pomocą dzieciom, rodzicom i nauczycielom. W ciągu tego okresu zmieniały się metody i formy naszych oddziaływań - od pracy głównie diagnostycznej i kwalifikacyjnej, do terapeutycznej, doradczej i wspomagającej wychowawczą oraz edukacyjną funkcję rodziny i szkoły.

Z perspektywy tego okresu wyraźnie widoczna jest zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Obecnie ponad 50% osób przyjmowanych w poradni to osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy. Systematycznie rozszerzana jest też oferta poradni obejmująca różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ostatnich latach zaproponowaliśmy m.in.

Liczymy na dalszą pomyślną współpracę. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące zmian w naszej działalności, tak, by pomoc poradni dotarła do jak najszerszego kręgu odbiorców.

Z wyrazami szacunku

Marek Syrnyk

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu