BIP Poradni

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Rodzina

Wśród wielu metod i sposobów polecanych przez specjalistów zajmujących się wychowaniem w teorii i w praktyce, na szczególną uwagę zasługuje program oparty na propozycjach A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" oraz T. Gordona "Wychowanie bez porażek". Program jest dostosowany do polskiej rzeczywistości, wzbogacony wieloletnimi doświadczeniami mgr Z. Śpiewak i pracowników Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN.

W szkole dla rodziców możemy się nauczyć nowego, odkrywczego spojrzenia na wychowanie. Możemy przestać myśleć o własnym dziecku jak o problemie, który wymaga korekty.

Prawdziwy dialog z dziećmi, zamiast manipulowania, wspólne poszukiwanie rozwiązań, zamiast karania i walki - czy to nie jest zachęcająca perspektywa?

Dla kogo jest "szkoła..."

Dla każdego Rodzica bądź Wychowawcy, który pragnie skuteczniej, bardziej świadomie i odpowiedzialnie wychowywać.

Uznajemy silną więź rodzinną za jeden z głównych czynników chroniących dzieci przed zachowaniami ryzykownymi, a nabywanie umiejętności dobrego porozumiewania się za jeden z filarów tejże więzi. Stąd "Szkoła dla Rodziców" jest również jedną z form działalności profilaktyki uzależnień.

Rodzice, którzy chcą:

Cele "szkoły..."

Bezpośrednim celem "Szkoły..." jest opanowanie przez rodziców i wychowawców konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:

Chętnych do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" proszę o zgłaszanie się osobiście w poradni lub telefonicznie pod nr tel. 387 16 29 wew. 27

Teresa Machalska