• Dyrektor Poradni: Marek Syrnyk
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej. Pragniemy, by zawarte w niej informacje przyczyniły się do lepszego poznania specyfiki naszej pracy oraz wpłynęły na zacieśnienie kontaktów między poradnią a placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi oraz rodzicami – we wspólnych działaniach na rzecz dziecka.

Warto przeczytać: