BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

<< <  Strona 12 z 12

    01.02.2016

Zapraszamy na szkolenie:

Funkcjonalna analiza zachowań trudnych

 1. Podstawy terapii behawioralnej w terapii zachowań trudnych.
 2. Forma a funkcja zachowania.
 3. Metody oceny funkcji zachowania.
 4. Metody modyfikacji zachowania w zależności od zidentyfikowanej funkcji.
 5. Elementy konceptualizacji poznawczej - umiejscowienie trudnych zachowań w kontekście schematu poznawczego.
 • Prowadzący: dr Tomasz Srebnicki (Warszawa)
 • Dr n. med. Tomasz Srebnicki jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również wykładowcą i terapeutą w Centrum CBT.
 • Miejsce zajęć: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (ul. Południowa 10b)
 • Termin: 19-20 marca 2016 roku (16 godzin dydaktycznych)
 • Cena: 250 PLN. Płatne na wskazany rachunek po zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Zapisy:

 • zgłoszenie e-mailowe (pppwalcz@o2.pl) - do 4 marca 2016 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z ZS Nr 4 RCKU w Wałczu.

Dyrektor PP-P w Wałczu

Marek Syrnyk

    26.01.2016

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia.

Oto najważniejsze zmiany

Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

 • Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dzieckoz wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 • Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).
 • Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

 • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
 • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Wzmocnienie roli kuratora

Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.

Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały również w przypadkach, w których proces likwidacji lub przekształcenia został rozpoczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły), ale nie został zakończony (nie podjęto ostatecznej uchwały).

Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

    12.11.2015

Zaproszenie

Informujemy, że pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla rodziców i dzieci  z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz z ADHD odbędzie się:

 • 17.11.2015 r., o godz. 16.30

Miejsce:

sala konferencyjna PP-P w Wałczu (ul. Południowa 10b, pierwsze piętro).

Podczas spotkania ustalony zostanie harmonogram i plan pracy na 2015/2016 rok szkolny. Spotkanie poprowadzą: Anna Dyczko (psycholog) i Monika Gwozdecka (pedagog).

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor PP-P w Wałczu

Marek Syrnyk


<< <  Strona 12 z 12